Certyfikaty

Instytucje badające nasze usługi, doceniając ich jakość, solidność oraz rzetelność, wystawiły nam certyfikaty, które prezentujemy poniżej.


System jakości ISO 9001-2015

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, co potwierdza otrzymany certyfikat Nr 0198 100 00194

 

Kontrole Zakładowej Kontroli Produkcji

Kontrole jakości wytwarzanych mas prowadzimy w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)  potwierdzonej certyfikatem 1454-CPD-272 . Produkowane mieszanki spełniają wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych, a system ZKP uprawnia nas do znakowania symbolem CE.

Produkcja mieszanki podlega stałej kontroli naszego laboratorium. Badania wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym, a proces kontroli jest w pełni zautomatyzowany.